اجرای پروژه توسط باربد

برقراری ارتباط

از طریق صفحه تماس با ما ، راه های ارتباط با باربد را بشناسید و با ما تماس بر قرار کنید . طی این تماس موضوع پروژه را مطرح میکنید و زمانی برای جلسه حضوری هماهنگ می شود.

2

جلسه حضوری

در جلسه حضوری ، پروپوزال (شرح آنچه که نیاز دارید) شما مورد بررسی قرار میگیرد . امکان سنجی ، فاز بندی و مراحل پیاده سازی با شما در میان گذاشته می شود .

3

منتورینگ

منتور شرکت باربد با بررسی اهداف پروژه ، روش صحیح سرمایه گذاری و پرداخت هزینه ها در مسیر پیش رو را پس از تحقیق و بررسی به شما اعلام میکند . در صورت صلاح دید و توافق طرفین ، ممکن است بخش هایی برای درآمد زایی بیشتر به پروژه افزوده یا از آن کاسته شود.

4

پیاده سازی

افراد مناسب برای پیاده سازی پروژه شما انتخاب می شوند و طبق زمانبندی و نیازسنجی ای که از پیش مشخص شده ، مرحله به مرحله فاز های پروژه تکمیل می شوند

5

تست و تحویل

با پایان یافتن مراحل پیاده سازی ، مرحله تست پروژه شروع می شود . در این مرحله کارشناسان باربد همراه با کارفرما به تست قسمت های مختلف نرم افزار مشغول می شوند . ایرادات احتمالی بر طرف می شوند و پروژه تحویل داده می شود.

حمایت ایده و استارتاپ توسط باربد

برقراری ارتباط

از طریق صفحه تماس با ما ، راه های ارتباط با باربد را بشناسید و با ما تماس بر قرار کنید . طی این تماس ایده یا استارتاپ خود را مطرح میکنید و زمانی برای جلسه حضوری هماهنگ می شود.

2

جلسه حضوری

در جلسه حضوری ، ایده شما مورد ارزیابی قرار میگیرد . امکان سنجی ، میزان سرمایه مورد نیاز و زمان لازم برای پیاده سازی آن با شما در میان گذاشته می شود .

3

منتورینگ

منتور شرکت باربد با بررسی ایده ی شما ، روش صحیح سرمایه گذاری و مدیریت هزینه ها در مسیر پیش رو را پس از تحقیق و بررسی به شما اعلام میکند . در صورت صلاح دید و توافق طرفین ، ممکن است بخش هایی برای درآمد زایی بیشتر به ایده شما افزوده یا از آن کاسته شود.

4

تامین نیاز ها

در صورتی که برای شروع کار نیاز به سرمایه داشته باشید ، میتوانید اقدام به دریافت وام کنید.امکان شراکت در استارتاپ نیز وجود دارد . در صورتی که نیاز به مکانی برای استقرار نیرو های خود دارید ، میتوانید از فضای اشتراکی شرکت استفاده کنید . در صورت نیاز به آموزش نیرو های خود میتوانید روی ما حساب کنید . در ادامه پروژه نیز منتور شرکت هر لحظه برای مشاوره در کنار شماست.

5

پیاده سازی

تیم فنی باربد در کنار تیم شخصی شما مراحل پیاده سازی را انجام و طبق فاز بندی از پیش تعیین شده مراحل را پیش می برند.